regenboog, gemengd koor, regenboogkoor, drachten
 

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter
Jannie Reinders
Secretariaat
Jannie Damstra
Penningmeester
Klaas Kooijker
Algemeen bestuurslid
Tollie de Vries
Contact dame
Grietje Frolich


Koormeester
Bauke Krikke

Commissies

Activiteitencommissie

Buiten het met elkaar zingen worden er ook nog andere activiteiten georganiseerd.
Deze organisatie is in handen van een activiteiten commissie.
De activiteiten commissie bestaat uit de volgende personen.

Commissieleden

Anneke Minnenma
Jannie Damstra
Corrie de Jong
Etty de Jong
Joke Boersma-Heins

Muziekcommissie

De muziekcommissie heeft als taak samen met de dirigent nieuwe muziekstukken uit te zoeken.

Commissieleden

Jaco Mulder
Tollie de Vries
Iekje de Boer
Epke Veenstra
Sissie Kramer
Joke Boersma-Heins - Bibliothecaris

Partij Vertegenwoordigers

1e Sopranen

Ymkje Heeringa

2e Sopranen

Afke Krikke

Alten

Tollie de Vries

Tenoren

Bauke Krikke

Bassen

Ale Groen